วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วช.เปิดเวทีพบปะนักวิจัยโชว์งานเด่นในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ


 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.เปิดเวทีพบปะนักวิจัย โชว์ศักยภาพงานวิจัย พร้อมจัดเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ศาสตราจารย์ น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ เป็นงานใหญ่ที่สุดประจำปี ของ วช. เป็นกิจกรรมที่รวบรวมและนำเสนอ ผลงานวิจัยจากทั่วประเทศ ของหน่วยงานสำคัญต่างๆ ตลอดจนองค์กรเครือข่าย ที่ร่วมกัน ขับเคลื่อนให้เกิดงานนี้ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคมนี้ ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยปีนี้มีลักษณะงานสำคัญ และเป็นจุดเด่นคือ 

1. นำเสนอภาพรวมทิศทางของงาน ที่มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากการวิจัย 2. เครือข่ายพันธมิตรร่วมมือกันจัดกิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง ภายใต้ชื่อสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ 3. งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย- ญี่ปุ่นทางด้านการวิจัย

ภายในงานมีผลงานที่โดดเด่นหลายด้าน ที่พร้อมใช้งานและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องให้ปุ๋ยแบบแม่นยำ งานวิจัย เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ นวัตกรรมการป้องกันกำจัดยุงลาย งานวิจัยเพื่อการเกษตร ได้แก่ ตู้ปลูกผักอัจฉริยะสำหรับครัวเรือน เป็นต้น
  นอกจากนี้ ยังมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ การแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากที่น่าตื่นตาตื่นใจ
 จึงขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไปเที่ยวชมงาน และสัมผัสบรรยากาศโลกวิจัยที่ใช้ได้จริง

จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ วช.
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น