วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี เตรียมจัดใหญ่ เทศกาลดนตรีลอยน้ำ 3 วัน 3 คืน งาน " บึงฉวากเฟสติวัล "           สุพรรณบุรี " บึงฉวากเฟสติวัล - เทศกาลดนตรีลอยน้ำ 3 ยกกำลัง 3 ” No Alcohol รักษ์สิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
           นายเสฐียรพงศ์ มากศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงฉวากเฟสติวัล -เทศกาลดนตรีลอยน้ำ 3 ยกกำลัง 3 ครั้งที่ 1 (The 1st Triple Three Floating Concert)  จัดขึ้นในวันที่ 1-3 กันยายนนี้ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เน้น No Alcohol  และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติตามแผนยุทธศาสตร์กู้วิกฤติและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศสูง อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคฝ่าย ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงมานานและเพื่อเป็นการตอกย้ำและเสริมสร้างให้บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเอเชียตลอดจนได้รับการขนานนามในระดับโลก ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจในวงกว้าง              ทั้งนี้ เพื่อสร้างบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จำเป็นที่ชุมชนต้องพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกัน  สำหรับเทศกาลดนตรีลอยน้ำ 3 ยกกำลัง 3 เป็นการแสดงคอนเสิร์ตกลางน้ำกับดนตรี 3 อารมณ์ 3 วัน 3 คืนอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรก ในจังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏการณ์รับชมคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่บนแพกลางน้ำ พร้อมแสงสีเสียงที่ล้ำสมัยด้วยเทคนิค 4 D Mapping ประกอบน้ำพลุสุดอลังการตลอดกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าโอท้อปและอาหาร ร้านค้าที่มีชื่อเสียงในกลุ่มจังหวัด  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานบึงฉวากชาร์คคลูไรด์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบบึงฯ  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุค 4.0 ได้ดี ขานรับนโยบายสำคัญ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยการต่อยอดจากสิ่งที่ท้องถิ่นมีอยู่ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ภายใต้หลักการต้องกระจายประโยชน์จากท่องเที่ยวคืนสู่ท้องถิ่นเกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น