วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะผู้นำแห่งยุค 20 จังหวัดภาคเหนือ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านป่าขนุน อุตรดิตถ์
            วันที่ 25 สค. 60 คณะผู้นำแห่งยุค 20 จังหวัดภาคเหนือ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านป่าขนุน ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ การบริหารจัดการน้ำหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน นวัตกรรมหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ

             โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธวัชชัย วิชาธร อาจารย์ชำนาญการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พร้อมคณะนักเรียนโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์การดำเนินงานที่สัมฤทธิ์ผลหลักการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดและได้เดินทางศึกษาดูบ่อเปิดธนาคารน้ำใต้ดินของนายวรพันธุ์ อ่อนคง คณะทำงานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณส่วนย่อยจังหวัดอุตรดิตถ์อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น