วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กองทัพภาคที่ 1 จัดกิจกรรม " รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน " อ.ลาดบัวหลวง             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่1 นำโดย ชุดวิทยากรการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.1ชุดที่1 (พล.ร.2 รอ.) ร่วมกับ  ร้อย.รส.ที่ 11 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. อ.ลาดบัวหลวง /นายอำเภอลาดบัวหลวง /  จ.พระนครศรีอยุธยา


 


              เมื่อ 09.ส.ค.60 ได้จัดกิจกรรม " รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน " ณ หอประชุม โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกรียติจาก นาย ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์  นายอำเภอลาดบัวหลวง มาเป็นประธานในพิธีเปิดและ  ร.ต.พนม สุวรรณยุทธ์ รักษาการสัสดีอำเภอลาดบัวหลวง กล่าวคำรายงาน
             


- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นักเรียน/และประชาชน)
- กิจกรรมถูกถ่ายทอดผ่านทางวิทยากรหลัก และวิทยากรรอง ในเรื่อง " ประวัติศาสตร์ชาติไทย"
- วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และบรรพชนผู้ร่วมสร้างชาติไทย จวบจนพวกเรามีผืนแผ่นดินที่สมบูรณ์ งดงาม ร่มเย็น ตราบเท่าทุกวันนี้
  -ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น