วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อุบลราชธานี นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ร่วมสืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน           วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันพระและเป็นวันทำบุญอุทิศกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว หรือบุญข้าวประดิน ตามประเพณีอีสาน ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ในวันนี้ประชาชน พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหารคาวหวานไปทำบุญอุทิศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วตามวัดต่างๆ เริ่มตั้งแต่เวลาสี่นาฬิกาหรือตีสี่ จะนำอาหารคาวหวานจำน้อยเล็กน้อยและหมากพลู ห่อใส่ใบตองขนาดเท่าฝ่ามือไปวางไว้ในวัด ตามต้นไม้ใหญ่หรือเจดีย์ เพื่อให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้มารับอาหารคาวหวานนั้น จากนั้นในตอนเช้าจะนำข้าวปลาอาหาร ไปทำบุญตักบาตรที่วัด ฟังเทศน์ฟังธรรม และกรวดน้ำอุทิศกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อที่ว่าในวันแรม 14 ค่ำเดือน 9 วิญญาณทั้งหลายจะได้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องลูกหลานที่ทำบุญอุทิศให้           นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  โดยมีพระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดท่ากกแห่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับประชาชน พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญตักบาตรจำนวนมาก...

  อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น