วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กองทัพภาคที่1 จัดกิจกรรม " รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน " อำเภอภาชี
             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่1 นำโดย ชุดวิทยากรการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.1ชุดที่1 (พล.ร.2 รอ.) ร่วมกับ  ร้อย.รส.ที่ 3 ม.4 พัน.5 รอ. อ.ภาชี /ปลัดอาวุโสอำเภอภาชี /  จ.พระนครศรีอยุธยา              เมื่อ 08.ส.ค.60 ได้จัดกิจกรรม " รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน " ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกรียติจาก นาย ทินกร โสภารักษ์  ปลัดฝ่ายมั่นคงอำเภอภาชี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและ  ร.ต.วุฒิศักดิ์ เพิ่มพูน หน.ชุดปฎิบัติการอำเภอภาชี ร้อย.รส.ที่ 3 ม.4พัน.5 รอ. กล่าวคำรายงาน              

               จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นักเรียน/และประชาชน)  กิจกรรมถูกถ่ายทอดผ่านทางวิทยากรหลัก และวิทยากรรอง ในเรื่อง " ประวัติศาสตร์ชาติไทย "  วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และบรรพชนผู้ร่วมสร้างชาติไทย จวบจนพวกเรามีผืนแผ่นดินที่สมบูรณ์ งดงาม ร่มเย็น ตราบเท่าทุกวันนี้ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น