วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี สร้างชุมชนปลอดภัยทางถนน ด้วยแอพพลิเคชั่นระบุจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม
           นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัยทางถนน โดย IATSS ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิจัย เอทรานส์จากประเทศญี่ปุ่น นำโดย ศ.ดร.อัทสุชิ ฟูกูดะ หน่วยงานกระทรวงคมนาคม จ.สุพรรณบุรี ตำรวจภูธรจังหวัด เทศบาลตำบลท่าระหัด เทศบาลตำบลต้นคราม และหน่วยกู้ภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทีมงานวิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี "ฮายาริ" กับการระบุจุดเสี่ยงอันตรายบนแผนที่ชุมชน และการใช้แอพพลิเคชั่นระบุจุดเสี่ยง ค้นหาจุดเสี่ยงโดยให้สมาชิกของชุมชนกำหนดจุดเสี่ยงลงในแผนที่ชุมชนด้วยตนเอง
         

           ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน  (MOC on Road Safety)  ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย กับ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่น นำร่องแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 340 ช่วงสาลี-สุพรรณบุรี ระยะทาง 29.5 กม. การดำเนินการในครั้งนี้มีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย

เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น