วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี ชาวจระเข้สามพัน รวมตัวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
               ชาวจระเข้สามพัน สุพรรณบุรี  รวมตัวยืนยันไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมเตรียมส่งมอบพื้นที่เชื่อมโยงเมืองโบราณอู่ทอง               ที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน   ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  มีชาวบ้านจำนวนมาก  ทั้ง  15  หมู่  มารวมตัวกันตั้งแต่เวลา  08.00   เพื่อยื่นหน้งสือต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  สนับสนุนสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบไม่อนุมัติการก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด โดยมีนายปัญญา  ใคร่ครวญ   ประธานชมรมรักษ์ป่าหินงาม ลุ่มน้ำจรเข้สามพัน ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน   และมีเจ้าหน้าที่ทหาร  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ และดูแลความสงบเรียบร้อย

   

              ตามที่  บริษัท กรีนเนอร์  คอนซัลแทนท์ จำกัด เข้ามาในพื้นที่ เพื่อทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด  และได้มีการขี้แจงผลการศึกษาผลกระทบในพื้นที่  แต่หลังจากชาวบ้านทราบข่าวว่าจะโรงงานไฟฟ้าชวมวล มาตั้งในชุมชน ต่างพากันตกใจเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากมีมลพิษทางอากาศเรื่องฝุ่นละออง ประชาชนกว่า 4,000 ครัวเรือนในชุมชนจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่จะดำเนินการตั้งอยู่ใจกลางชุมชน หากปล่อยให้มีการดำเนินการเสร็จแล้วก็ยากที่ไขได้  ดังนั้นจึงรวมกัน  คัดค้านมาโดยตลอด  แต่บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด  ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขอนุญาตเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ  เพื่อให้ทางเทศบาลฯ เห็นชอบ  ดังนั้นชาวบ้านก็จะรวมตัวกันคัดค้านให้ถึงที่สุด


              ทั้งนี้เราเป็นห่วงลูกหลานในอนาคตที่จะได้รับความเดือดร้อน โดยมีการยื่น แผนพัฒนาตำบลจรเข้สามพันและ ของดีและคุณค่าในตำบลจรเข้สามพัน พร้อมเตรียมส่งมอบพื้นที่เขื่อมโยงเมืองโบราณอู่ทอง  ขณะที่ ที่ประชุมสภาเทศบาล แจ้งแก่ตัวแทนประชาชนว่า เมื่อถึงวาระเรื่องดังกล่าวจึงจะเชิญให้ตัวแทนเข้ายื่นหนังสือโดยไม่ทราบว่าเป็นเวลาใดเกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น