วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดหนัก 22 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ผอ. สคร. 5 ราชบุรี เตือน ปชช. อย่่าชะล่าใจ           ผอ. สคร. 5 ราชบุรี เน้นย้ำประชาชนให้รีบล้างแผลที่ถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วน และฉีดวัคซีนป้องกันทันที หลังผู้เสียชีวิตทุกรายชะล่าใจในการป้องกัน

         นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังมีการระบาดในสัตว์อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว  6 ราย รายล่าสุด อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์  โดยรายงานผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

           จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้เสียชีวิตถูกลูกสุนัขที่เลี้ยงกัดข่วนเพียงเล็กน้อย ประกอบกับไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากรายงานพบผู้เสียชีวิตทุกรายชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ที่เสี่ยงมีเชื้อ เหตุเพราะคิดว่าเป็นลูกสัตว์ที่นำมาเลี้ยงน่าจะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และขาดความตระหนักเพราะเห็นเป็นแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ผู้เสียชีวิต 1 ใน 6 ราย มีประวัติสัมผัสกับแมว  ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเชื้อเพิ่มเติม พร้อมฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวแล้ว 35 ราย พร้อมทั้งได้ประสานงานกับ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ให้ติดตามกลุ่มเสี่ยงให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกราย

         นายแพทย์สุเมธ กล่าวเน้นย้ำว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากประชาชนถูกสุนัข หรือแมว ข่วน หรือกัด ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลาย ๆ ครั้ง นานประมาณ 10 นาที และใส่ยา   เบตาดีนหลังล้างแผล เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบพบแพทย์ทันที เพื่อรับการวินิจฉัยรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ควรไปตามนัดทุกครั้ง เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้จะเสียชีวิตทุกรายเมื่ออาการของโรคแสดงขึ้น นอกจากนี้หากสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เลี้ยงอยู่ในรั้วรอบขอบชิด มีโอกาสสัมผัสกับสัตว์อื่น และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุกตัว

       ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประเทศไทยจะพบมากในสุนัข แมว และมีรายงานในโคเพิ่มขึ้นด้วย ระยะเวลาที่สัตว์จะแสดงอาการของโรคหลังการรับเชื้อจากสัตว์อื่น คือ  2 สัปดาห์ – 2 เดือน สัตว์มักแสดงอาการทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม เช่น นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ก้าวร้าวดุร้าย กัดไม่เลือก บางตัวอาจซึมและมีอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก เดินโซเซ เห่าหอนผิดปกติหรือไม่มีสาเหตุ โดยสุนัขที่แสดงอาการมักจะตายภายใน 10 วัน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


 
 


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น