วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี สพร. 2 เปิด " คลีนิกผลิตภาพแรงงานเคลื่อนที่ "
          นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอำนวย โกมลตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชาสัมพันธ์ผลิตภาพแรงงาน โดยเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ

            สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ได้ร่วมให้บริการประชาชนในการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับรถจักรยานยนต์และให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและมุ้งลวด และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น