วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดภัยยาเสพติด            สระบุรี   จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านนำร่องการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดภัยยาเสพติด
            เมื่อวันที่9มีนาคม2561 นาย สุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนมีนาย เจษฎา จันทร์ศิริ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์            ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนจึงได้จัดโครงการ"ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดแบบยั่งยืน"เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนดำเนินการต่อหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการต้นแบบถ้าหากหมู่บ้านชุมชนมีความเข็มแข้งประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วเรื่องปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปจากประเทศไทยในที่สุด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน13หมู่บ้าน/หมู่บ้านละ8คนมีผู้เข้าอบรมร่วม110คน อบรม ณ  สีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูศึกษาดูงานหมู่บ้านเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ดีเด่นระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น