วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ เปิดตลาดน้ำดาวเรือง " มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำป่าสัก "              สระบุรี  ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเปิดตลาดน้ำดาวเรือง"มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำป่าสัก"  พบกับ วิถีชาวลาวเวียง วิถีไท ยวน  วิถีชีวิต แห่งลุ่มน้ำป่าสัก ใต้พระบารมี พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ชมไฟ แสง สี เสียง วัฒนธรรมอันสวยงาม ชิมช้อปอาหาร ตลาดโบราณย้อยยุคของพี่น้องชาวลาวเวียง และไท-ยวนสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 23-25 มีนาคม2561และ ทุกเสาร์ อาทิตย์  ณ.ตลาดน้ำดาวเรือง ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี
              เมื่อ23 มีนาคม 2561 นายสุฤกษ์ ศิลป์อนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีร่วมกับ นายสว่าง  สามปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  จัดงาน "มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำป่าสัก"   ภายใต้นวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางเป็นประธานเปิดงาน มีนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี  นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปรกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมฯ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานภายใต้นวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก  เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การตลาดน้ำด้านการท่องเที่ยวและบริการนักท่องเที่ยวชมสายน้ำสายวัฒนธรรมสู่สายใยครอบครัว
             ขณะที่นักท่องเที่ยวได้พากันมาเดินชมตลาดน้ำดาวเรืองชมการเล่าเรื่องวิถีชีวิตขนบธรนมเนียมประเพณี อาหารการกินและของที่ระลึกอันเป็นอัตลักษณ์ มุมหนึ่งของคนจังหวัดสระบุรี ชมแสง สี เสียงชิมช๊อบ อาหาร ตลาดโบราณย้อยยุคของพี่น้องชาวลาวเวียง และไท-ยวนสระบุรี               จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงมาชมงานตั้งแต่วันที่23-25มีนาคม2561เป็นเวลา3วัน ภายในงานมีการแสดงวงดนตรีแตรวงชิงแชมป์จังหวัดสระบุรีที่เป็นเอกลักษณ์ในงานต่างๆมาประชันกันและสนับสนุนการแต่งกายย้อนยุคแบบลาวเวียงและไท-ยวน จากนั้นทางด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองพร้อมจัดตลาดน้ำดาวเรืองในวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป


 
 


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น