วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี จัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับภาค ประจำปี 2561           สระบุรี  โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับภาค ประจำปี 2561ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา           ที่ศาลาการเปรียญ วัดศาลาแดง จ.สระบุรี นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับภาค ประจำปี 2561 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปีนี้มีสถานศึกษาจากโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด จากพระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำวน 16  ทีม จำนวน 80 คน โดยจัดประกวดแข่งขันที่วัดศาลาแดง อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ให้คะแนนคือ อักขระ จังหวะ ทำนอง น้ำเสียง ความพร้อมโดยรวมของทีม  มารยาทและท่าทาง

            โดยนางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับภาค ประจำปี 2561  ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และครู ในโรงเรียนได้มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสัปดาห์ ละ 1 วัน เพื่อส่งเสริมนโยบายประชารัฐที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศในทุกมิติ และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน เยาวชนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะในรูปแบบที่ถูกต้อง  นอกจากจะเป็นการคัดเลือกหาทีมที่ชนะเลิศแล้ว ก็ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรทางพุทธศาสนา ที่เด็กและเยาวชนจะต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นคนมีจิตใจดี มีสมาธิ นำกิจกรรมสวดมนต์มาพัฒนาจิตใจ และเกิดประโยชน์ในการใช้เวลาว่างจาการเรียนด้วยการฝึกฝน และประการสำคัญนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
     
              สำหรับทีมที่ชนะเลิศระดับภาคจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น