วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางเฉลิม โพธิ์หน่อทอง เป็นกรณีพิเศษ
             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ฯ พระราชทานเพลิงศพ นางเฉลิม  โพธิ์หน่อทอง เป็นกรณีพิเศษ  ณ วัดปากคลองกุ่ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

            วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ฯ พระราชทานเพลิงศพ นางเฉลิม  โพธิ์หน่อทอง เป็นกรณีพิเศษ ณ วัดปากคลองกุ่ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มี นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีฯ

                        เวลา  13.00 น.  แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี  พระวิมลภาวนานุสิฐ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัดกลาง แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ อาจารย์สมชาย เทียนไชย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พิธีกร เชิญคณะเจ้าภาพ กรวดน้ำ รับพร พร้อม ถวายกัณฑ์เทศน์ ถวายไทยธรรม 


           เวลา  15.00 น. อาจารย์สมชาย เทียนไชย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พิธีกร ตัวแทนคณะเจ้าภาพ เชิญตัวแทนแขกผู้มีเกียรติ ทอดผ้าบังสุกุล  ตามลำดับ ดังนี้           พระสงฆ์สวดมาติกา  รับทักษิณานุประทาน คณะเจ้าภาพ มอบปัจจัยเพื่อสาธารณกุศล  ทอดผ้าบังสุกุล  อาจารย์สมชาย เทียนไชย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พิธีกร อ่านหมายรับสั่ง  ตัวแทนคณะเจ้าภาพ นำเรียนประวัติ นางเฉลิม  โพธิ์หน่อทอง ผู้วายชนม์  อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ประธานในพิธี  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสงฆ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัดกลาง ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางเฉลิม  โพธิ์หน่อทอง เป็นกรณีพิเศษ


             ในนามเจ้าภาพ ประกอบด้วย นางชลอศรี อาจวารินทร์  นางฉลวย ปิ่นคล้าย  นายสมจิตร โพธิ์หน่อทอง นางเฉลา สุขทนารักษ์  นางพรสินี บุญประกาศิต  นางลลิตา เทพณรงค์ และ นายเจตน์ โพธิ์หน่อทอง ในนามบุตร ธิดา  ของคุณแม่เฉลิม  และ คุณพ่อประพันธ์ ( จู ) โพธิ์หน่อทอง ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่สละเวลา มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรมศพ และ พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ในวันเสาร์ ที่  3 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดปากคลองกุ่ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง


ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น