วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

เลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561
            วันที่ 9 มีนาคม  2561  เวลา  09.30 น. นายอนุพงศ์  คำภูแก้ว  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)  ประจำปี  2561  ณ  หอประชุมอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มีกิจกรรม  ดังนี้ ประธานอ่านสาร วันคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.) นายกรัฐมนตรี  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านกกบก  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเขต  โครงการบ้านสวย  เมืองสุข  ประจำปี 2560


              ประธานและแขกผู้มีเกียรติ  เยี่ยมชมนิทรรศการ  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่  10  และเยี่ยมชมผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  10  ตำบล  กิจกรรมสาธิตลดรายจ่าย  กศน.อ.วังสะพุง  แปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋า  สาธิตการเพราะถั่งงอก  แปรรูปขยะรีไซเคิล  เพิ่มมูลค่า  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประมาน  480  คน
อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น