วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

อุบลราชธานี นายกองเอกสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานตัดหวายลูกนิมิต วัดสวนหินผานางคอย             25 ก.พ.61 เวลา 09.00 น นายกองเอกสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เป็นประธาน นายกองเอกเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และหน่วยงานราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กอ.รมน.ทภ 2 กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี และหน่วยงานต่างๆพ่อค้า/ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติ ตัดหวายลูกนิมิต (วัดสวนหินผานางคอย)
บ้านดงนา  ตำบลหนามแท่ง  อำเภอศรีเมืองใหม่   จังหวัดอุบลราชธานี
อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น