วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

เขตคลองเตย จัดกิจกรรม Big Cleaning “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ”          นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พ.ต.อ.สมบัติ แก่นวิจิตร ผกก.สน.ท่าเรือ คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ ผู้บริหารบริษัท ลีเกิ้ลโปรเฟสชันแนล จำกัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าเรือ ร่วมจัดกิจกรรม Big  Cleaning “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” เพื่อรวมพลังชาวคลองเตย ร่วมกันทำความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ และน่ามาท่องเที่ยว


            ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง”  สำนักงานเขตคลองเตยจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยรวมพลังชาวกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงพลังสร้างบ้านเมืองให้สะอาด ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก (หน้าตลาดคลองเตย)


             โดยมีกิจกรรมการล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร คันหิน ขอบทางเท้าและสิ่งสาธารณะประโยชน์ การทาสีขอบคันหิน และคอกต้นไม้เกาะกลางใต้สะพานข้ามแยก เพื่อให้มีภูมิทัศน์เมืองที่สวยงาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยมีบริษัท ลีเกิ้ล โปรเฟสชันแนล จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน สี พร้อมอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในครั้งนี้


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น