วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขนส่งสุพรรณบุรี เตือนผู้ใช้รถติดตั้ง ดัดแปลง ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณไม่ถูกต้อง มีความผิดตามกฎหมาย
              นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยในปัจจุบันปรากฏว่ามีเจ้าของรถยนต์บางรายทำการเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างเป็นแสงสีฟ้า ไฟท้ายกระพริบแสงแฟลต หรือไฟท้ายเป็นแสงสีฟ้า ซึ่งนอกจากจะทำให้ส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วยังสร้างความสับสนในการใช้ทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกินสองพันบาท  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกรายการแก้ไขดัดแปลงในเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนนำรถไปใช้งาน หากมีการฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกินสองพันบาท
             ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้เจ้าของรถที่ได้มีการเปลี่ยนโคมไฟให้มีแสงของสีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามควรแก่กรณีต่อไป สำหรับการดัดแปลงสภาพรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ที่จะต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนนำรถไปใช้งาน เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การเปลี่ยนสีรถ การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กเสริมกระบะข้าง ฝาปิดด้านท้าย การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง หรือติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) รวมทั้งการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก (เสริมแหนบ) ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน เป็นต้น ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น แร็คหลังคา โรลบาร์ บันไดขึ้น-ลงห้องโดยสาร สปอยเลอร์ แม็กไลน์เนอร์ กันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) หรือจุ๊บไขลาน เป็นต้น เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพียงเล็กน้อยไม่ทำให้สภาพของรถเปลี่ยนแปลงไป หากขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งเหมาะสม และมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น การกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถไม่มีความผิดแต่ประการใด  สำหรับการขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงสภาพรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การเปลี่ยนสี การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กเสริมกระบะข้าง ฝาปิดด้านท้าย การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง และการแก้ไขระบบรองรับน้ำหนัก (เสริมแหนบ) สามารถยื่นขอดำเนินการทางทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร. 1584 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น