วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี ขับเคลื่อน Fix It Center โอกาสทางการศึกษารองรับตลาดแรงงาน

               นายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานนี้ขึ้น

                  ในการนี้ นายอำเภอสองพี่น้อง เสธ.มทบ 17 ผกก.สภ ทุ่งคอก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น