วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
           จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้วิจัยการทำฝนหลวงจนช่วยให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้
           ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์   จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมกล่าวเทิดพระเกียรติว่า พระองค์ทรงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรทุกพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง  และเป็นองค์ประกอบในการบริการจัดการน้ำจนถึงปัจจุบัน พสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
              สำหรับวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 นับตั้งแต่นั้น พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดให้วันที่  14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการ อู่ทองนิวส์  ข่าว
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น