วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โรงเรียนสุพรรณภูมิ แปรอักษรแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ            นักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ กว่า 2 พันคน แปรอักษรแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


              บริเวณสนามหน้าโรงเรียนสุพรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายจักรพรรดิ  จิตมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1   เป็นประธานนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งมั่นเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทน้อมนำพระบรมราโชวาท ตลอดจนแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำดีทั้งกาย วาจา ใจ โดยเฉพาะการศึกษา ทรงพระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นพระราชดำริที่ทรงคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัด สพฐ.1 จำนวน 138 โรง ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยพร้อมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน น้อมรำลึกและยึดถือแนวพระราชดำรัสและพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประพฤติปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป               ด้านนายชาญชัย  ดาบสมุทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะครู นักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6  และผู้ปกครอง ร่วมพิธีแสดงความอาลัยด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยการแปรอักษรเป็น เลข ๙ และ ส.พ. รักพ่อหลวง ซึ่งหมายถึงสุพรรณภูมิรัก ในหลวงรัชการที่เก้า ทั้งนี้ โรงเรียนซึ่งประกอบผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดไปถึงครอบครัว ส่งผลให้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่อจากนี้ไป ในฐานะที่เป็นครู จะปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์  ของศิษย์ ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี พัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์ รายงาน
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์ 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น