วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

มทบ. ๑๘ สระบุรีพร้อม กำลังพลในสังกัด รวมพลังจัดกิจกรรมแห่งความภักดี
               เมื่อ (๒๒ พ.ย.๕๙) พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๘ เปิดเผยว่า ตามคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยในภาคเช้าวันนี้ เวลา ๐๘.๐๐  น.พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18  พร้อมนายทหารนายสิบ พลทหาร ในสังกัด ร่วมร้องเพลงชาติ บริเวณหน้าเสาธงชาติ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับส่วนกลาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำคณะข้าราชการทหาร นายทหาร พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

              เพื่อถวายเป็นราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จักน้อมนำและปฏิบัติตามแนวทางและยึดตนเองแห่งความเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้ให้ครอบครัวในสังกัด จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะแก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การทำความดีด้วยกาย วาจา เป็นการทำความสะอาดสาธารณสถาน การทำดีได้แก่ การปฏิญาณตนทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ การทำดีด้วยใจ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ได้ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตาเป็นเวลา  ๘๙  วินาทีอีกด้วย(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น