วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พสกนิกรชาวตลาดสามชุกร้อยปี กว่าพันคน ร่วมถวายราชสดุดี แสดงความอาลัย            พสกนิกรชาวตลาดสามชุกร้อยปี กว่า 1 พันคน ร่วมถวายราชสดุดี แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พสกนิกรชาวตลาดสามชุกร้อยปี  และอำเภอใกล้เคียง  ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า กว่า 1 พันคน ร่วมถวายราชสดุดี แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นจำนวนมาก โดยนายณรงค์ชัย โภควรรณวิทย์ นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ในนามตัวแทนภาคประชาชนเป็นประธานในพิธีนำกล่าว ถวายราชสดุดี พร้อมตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งมั่นเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มีความรัก ความสามัคคี มุ่งมั่นทำดีเพื่อบ้านเมือง และน้อมนำพระบรมราโชวาท ตลอดจนแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
               จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความอาลัย การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/ เพลงผู้ปิดทองหลังพระ/เพลงความฝันอันสูงสุด/เพลงพระราชผู้ทรงธรรม  และเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติ ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ ต่อจากนั้นประชาชนสวมเสื้อสีขาวยืนเป็นอักษรเลข 9 พร้อมจุดเทียนยกระดับไหล่  และพร้อมร่วมกันร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน เพลงเหตุผลของพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นทุดคนจึงจุดเทียนต่อกันทุกคนอีกครั้งพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  89 วินาที ขณะที่พสกนิกรต่างนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชูไว้เหนือศีรษะด้วยความปลาบปลื้มและสำนึกในในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้               ด้านนายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์  รองนายกเทศมนตรีตำบลสามชุก   กล่าว ด้วยความซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ ว่า ในฐานะที่เป็นข้าของแผ่นดิน พร้อมสานต่อพระราชปณิธานทุกๆด้าน  โดยเฉพาะการน้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำงานเพื่อประชาชน จะพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการ อู่ทองนิวส์  ข่าว
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น