วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สระบุรี ตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับ อบต.หนองยาว จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก               ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี  จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

              เมื่อ 26 มิ.ย. 60 พล.ต.ต.อำนวย   วรญาวิสุทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนักเรียนเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
             


              สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว มี นาย ฉัตรชัย เทียนลม นายก อบต. หนองยาว ประกาศให้ในชุมชนเขตตำบลหนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี เป็นชุมชนสีขาว และในพื้นที่ตั้งศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค 1 การบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ และเทคนิคการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ขณะเดียวกันก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในภาครัฐและประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ ในพื้นที่ด้วย


              ทั้งนี้ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดใช้กลไกประชารัฐ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ตามคำสั่งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น