วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ แถลงข่าวการแข่งขันกีฬา โรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ครั้งที่5
               เมื่อ 29 มิ. ย.60 นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันกีฬา โรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ครั้งทั่5 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัดและบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมมือจัดตั้ง"cement partnership" เมื่อปี2554 โดยได้ลงนามร่วมมือกันในการพัฒนาอุสาหกรรมให้เป็นโรงงานต้นแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพชีวิตชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้แบบมีความสุข พร้อมเติบโตไปด้วยกัน เกื้อกูลกัน ภายใต้ชื่อ "โรงปูนรักษ์ชุมชน" เป็นเชื่อมความเข็มแข็งในชุมชนเป็นทำให้ชุมชนอยู่กับโรงงานแบบยั่งยืน และเป็นส่วนรวม csr ของโรงปูนรักษ์ชุมชน และสามารถร่วมกัน สร้างประโยชน์แก่สังคมพร้อมดูแลเอาใจใส่ชุมชนในสระบุรีเสมือนเพื่อนบ้านแบบจริงจังและจริงใจ เช่นเปิดโรงานให้พี่น้องประชาชนเข้าชมโรงงาน  มีหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน  พร้อมมีโครงการพี่สอนน้องของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีที่มีประธานกรรมการอาชีวการศึกษารวมดำเนินการ มีการร่วมสร้างอาคารในพื้นที่เช่น อาคารโดมคุมสนามกีฬา ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารดนตรีไทย และโดมอาคารประชุมในชุมชนและวัดทางด้านความห่วงใยที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลสระบุรี โดยร่วมกับแขวงทางหลวงสระบุรีในการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนให้กับทั้ง2โรงเรียนนั้นเพื่อความปลอดภัยจะเร่งดำเนินให้ทันที่
              นอกจานี้ยังมีกิจกรรมกีฬา ตามโครงการ"ฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชน"ครั้งที่5จะ เปิดการแข่งขันกีฬาโรงปูนรักษ์ชุมชนในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเด็กเยาวชนก็เป็นอีกโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เนื่องเด็กๆในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าฟุตบอลเป็นกีฬายอดฮิต สำหรับเยาวชน เพื่อสุขภาพ แข็งแรง รู้กฏกติกา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย  เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ


              โดยเริ่มการแข่งขันในวันที่29มิถุนายน2560ถึงวันที่24สิงหาคม2560 โดยมีทีมฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ในสระบุรี เดิมโดยแบ่งออกเป็น8 ทีม แบะขยายเป็น16ทีม ล่าสุดปีนี้ขยายเป็น24ทีม ทั่วจังหวัดสระบุรีแบ่งเป็น8สายด้วยกัน(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)     บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น