วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี ภารกิจทหาร ร้อย.รส.ร.๒๙ พัน.๒ บูรณาการร่วม ให้บริการประชาชน          เมื่อ ๑๔๒๒๐๐ มิ.ย. ๖๐ ร้อย.รส.ร.๒๙ พัน.๒ โดย มว.รส.ร.๒๙๒ (๔) จัดชุด กร. โดยมี จ.ส.อ.ไพโรจน์  กันธา เป็นหัวน้าชุด ร่วมกับ นายรัชพล  เหมือนวงษ์ธรรม ปลัดอาวุโส อ.สามชุก รักษาราชการแทน นายอำเภอสามชุก  นายบรรพต  สิงหาพันธ์ เจ้าหน้าที่ประมง อ.สามชุก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ต.สามชุก ร่วมกับสำนักข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีเหตุพบเห็น จรเข้ บริเวณสะพานขาว แม่น้ำท่าจีน ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี


          เพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบผลการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งเป็นการป็องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากจรเข้ตัวดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบ           ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง ยังไม่พบจรเข้ตัวดังกล่าว เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำเรือขนาดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับจรเข้
ตัวดังกล่าวในวันพรุ่งนี้


            ร้อย.รส.ร.๒๙ พัน.๒ โดย มว.รส.ร.๒๙ พัน.๒ (๓) จัดชุด กร. มี ร.ต.ประนอม  ฟักโต เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยมี พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รอง ผอ.กอรมน.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ผลการปฎิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
         เมื่อ ๑๕๑๕๐๐ มิ.ย. ๖๐ ร้อย.รส.ร.๒๙ พัน.๒ โดย มว.รส.ร.๒๙ พัน.๒ (๓) จัดชุด ลว.มี ร.ต.ประนอม  ฟักโต เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับ มี พ.ต.ท.สมชาย ธัญญเจริญ สวป.สภ.ด่านช้าง  พร้อมจนท.ตร. ๓ นาย  นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอด่านช้าง พร้อมจนท.อส. ๔ นาย
เข้าการตรวจสอบร้านเกมส์ในเขตเทศบาลตำบลด่านช้างจำนวน ๖ ร้าน ได้แก่


๑.ร้านสบาย สบาย เน็ต แอนด์ เกมส์
๒.ร้านกิจเกมส์แอนต์เน็ต
๓.ร้าน JC net & game
๔.ร้านมะขามป้อม
๕.ร้านซูโม่
๖.ร้านเจริญศรีคอมพิวเตอร์    

            เพื่อตรวจสอบใบอนุญาติ และเป็นการป้องปรามป้องกันการมั่วสุมของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ 
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการมั่วสุมของเยาวชน มีใบอนุญาตประกอบการถูกต้องเรียบร้อยและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

            ร้อย.รส.ร.๒๙ พัน.๒ โดย มว.รส.ร.๒๙ พัน.๒ (๓) จัดชุด กร. มี จ.ส.อ.สมชาย  น้อยมณี เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อความยั่งยืน

            เป็นโครงการที่จะเข้ามาดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการของ ศปป.๑ พร้อมกับกำหนดจุดจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์รับทราบข้อมูลข่าวสารและสอบถามปัญหาของชุมชนในพื้นที่ และประชาคมสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำโครงการ


            ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร และเห็นด้วยที่มีเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชน
อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น