วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง           เมื่อ 191300 มิ.ย. 60 นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ขึ้นไปสำรวจและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ณ หมู่บ้านตะเพินคี่หมู่ทึ่ 5 ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง (พมพ.) และพื้นที่ห่างไกลเพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน


               ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว (ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังติดตั้ง 300 กิโลวัตต์) โดย พันเอกหญิง ปภากร เบ็ญจขันธ์  รอง ผอ. สผค. ศปป.1มอบหมายให้อำนวย  เดชทองคำ ประสานงานในพื้นที่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น