วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สระบุรี กอ.รมน.ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สร้างสะพานประชารัฐ               กอ.รมน.จ.สระบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นภาคเอกชน ภาคประชาชน สร้างสะพานประชารัฐ             วันนี้ 21 มิ.ย.60   นาย สรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่ง สาขาสระบุรี ร่วมกับพันเอกหญิง ชดาษา  พนาเวศ  หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายยุทธศาสตร์ ด้านมวลชน กอ.รมน.จ.สระบุรี   โดยมี นาย ญาณวุฒิ  แสงวงศ์  หัวหน้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ร่วมกับประทานมูลสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ และบริษัทภูมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด  เจ้าหน้าฝ่ายอนุรักษ์ ทหาร ตำรวจ และพี่น้องประชาชน  ร่วมกันสร้างสะพานข้ามลำน้ำ โดยรับการสนับสนุนปูนซิเมนต์ โดยบริษัทภาคเอกชน  ร่วมกันสร้างสะพานประชารัฐ เนื่องจากปัญหาที่นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในพื้นที่ที่อุทยาน ได้รับความลำบากในการเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เนื่องจากสะพานเดิมชำรุดเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ทำให้การสัญจรข้ามลำน้ำได้รับความยากลำบากมากขึ้น              อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นจึงร่วมกับ กอ.รมน.จ.สระบุรี  ได้เล็งเห็นว่า ช่วยแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  ตามโครง การประชารัฐร่วมใจ จึงได้สร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำเพื่อรักษาสัตว์น้ำ แหล่งน้ำ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  จึงพัฒนาปรับปรุงแหล่งการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปูหินที่จะเจริญพันธ์  และมีปูหิน 2 แห่งในประเทศไทย คือ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น และ น้ำตก 7 สาวน้อย  เพื่อนเป็นการขยายพันธ์แบบธรรมชาติสืบไป.... 
(คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)    บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น