วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสังฆทานแด่ พระราชธีราภรณ์
             ผู้ว่าราชการสระบุรี อัญเชิญสังฆทานพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายแด่พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีในโอกาสที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
             


              วันนี้(28 มิ.ย.2560) เวลา 10.00 น ที่วัดพระพุทธฉาย  ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระราชธีราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี        

           
             ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ
       

               ในการนี้ จึงได้พระราชทานสังฆทานแด่ พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  ในโอกาสที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น