วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดร.เร่งรัด สุทธิสน นำหลักการธนาคารน้ำใต้ดินมาบรรยายให้กับคณะผู้บริหารและบุคคลากรของ สวทช.           27 มิ.ย. 60  ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ นายรัชกฤช อภิภัทรฐากร พร้อมด้วย พันโทบรรเทิง แสงดอกไม้ ผู้แทนจาก กอ.รมน. ร่วมนำหลักการธนาคารน้ำใต้ดินมาบรรยายให้กับคณะผู้บริหารและบุคคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและได้มีการหารือแนวทางที่จะร่วมกันนำหลักการธนาคารน้ำใต้ดินไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป
 

           โดย สวทช. จะมีนักวิชาการมาช่วยอธิบายหลักการธนาคารน้ำใต้ดินในเชิงวิทยาศาตร์ เพื่อตอบคำถามให้หน่วยงานต่างๆ ที่ยังมีข้อสงสัย..ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของธนาคารน้ำใต้ดินที่มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน

อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น