วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วช.โชว์งานวิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่รองนายกรัฐมนตรี กระตุ้นการเชื่อมโยงงานวิจัย เพื่อก้าวเดินสู่ไทยแลน์ 4.0 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนการขับเคลื่อน โดยจัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Research for Strategy Management: วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายนนี้ ณ อุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ" โดยร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือ คอบช.และ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู เลย นครพนม มุกดาหาร หนองคายและบึงกาฬ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เข็มทิศการพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งสู่ Thailand 4.0 ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ว่า งานวิจัยเป็นหัวใจสำคัญขององค์ความรู้ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดเพิ่มเติมองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม นอกจากนี้ การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนที่จะมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งจะผลักดันทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชนขึ้นไป ซึ่งจะต้องร่วมมือกันระหว่างชุมชน สถานศึกษากับจังหวัด เพื่อให้รู้ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ จึงอยากให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้งานวิจัยตรงกับความต้องการของพื้นที่ จากนั้นจึงชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภูมิภาค จนถึงระดับชาติต่อไป  ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. ยืนยันว่า วช.พร้อมดำเนินงานตามบทบาทของภาคการวิจัยในการตอบสนองต่อการบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมยุทธศาสตร์จังหวัดของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกือบ 200 ผลงาน เช่น การเพิ่มมูลค่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง นวัตกรรมการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ เพื่อสนับสนุนภาคอีสาน 4.0 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้นวช.จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเที่ยวชมงานได้ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายนนี้ 

จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ วช
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-91074

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น