วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สระบุรี กำจัดผักตบชวา"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

           เมื่อ 19 มิถุนายน60 นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการประชารัฐเพื่อกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองรู  หมู่ที่2 ตำบล คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีนาย เกียรติพงษ์   ทิพยเสนา นายอำเภอหนองแค พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายครอง  ผู้อำนวยการคลองชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำคลองเพรียว-เสาไห้ ผู้อำนวยการส่วนช่างกล ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน กว่า200 คน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะและสร้างปัญหามากหมายและเป็นการขวางทางสัญจรทางน้ำเป็นการสร้างความตื้นเขินในแหล่งน้ำการกักเก็บน้ำได้น้อยร่วมทั้งการไหลของน้ำระบายน้ำตามลำคลองในฤดูน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและราษฎร์ ในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเป็นการกีดขวางทางน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำช้ามาก            ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาผักตบชวาและนับเป็นวาระที่สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุภาคส่วนร่วมกันบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอำเภอหนองแคจึงได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จึงได้ตรวจสอบพบว่าคลองหนองรูเป็นคลองที่มีความยาวมากกว่า8 กิโลเมตรที่มีน้ำไหลผ่าน หลายพื้นที่เช่นตำบล บัวลอย ตำบลโพนทอง ตำบล คชสิทธิ์ ตำบล หนองปลิง โดยได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องมือหนักจากสำนักงานชลประทานที่10 ภาคเอกชน บริษัท เหมราชสระบุรีที่ดินอุสาหกรรมจำกัด และสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ให้การสนับสนุน พันธ์ปลาจำนวน 50,000ตัวเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำในลำคลองรูอีกด้วย(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)    บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น