วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปทุมธานี ภารกิจทหาร บก.ควบคุม ปตอ.๒ บูรณาการร่วมปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด
      บก.ควบคุม ปตอ.๒ โดย ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (อ.ธัญบุรี) เมื่อ ๑๖๑๘๐๐ - ๑๖๒๑๐๐ มิ.ย.๖๐ นำโดย ร.ต.นิมิต จันทร์ชาญ ผบ.มว.ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ.โทร ๐๘๖-๘๒๙๗๒๒๑ และ จ.ส.อ.อนันต์ เมฆปั้น หน.ชป.ยก.โทร ๐๘๔-๘๖๗๒๗๐๕ พร้อมลูกชุด ๓ นาย


      ได้รับการประสานจาก จนท.ตำรวจ สภ.ธัญบุรี นำโดย ร.ต.ท.บุญญรัตน์ ภูกิ่งเงิน รอง สวป.สภ.ธัญบุรี พร้อมลูกชุด ๖ นาย ได้ร่วมกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย(ยาเสพติด) จึงได้ประสาน ร.อ.ประสิทธิชัย พิมพ์สอน ผบ.มว.รส.ศปภอ.ทบ.๑ รับผิดชอบ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อเข้าในพื้นที่ปฏิบัติต่อ ปม.ผู้ค้ายาเสพติด ณ บ้านเลขที่ ๖/๓ ม.๑๐ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สามารถจับกุมตัวผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ดังนี้
   ๑.นายวรวิทย์ หรือเก่ง แจ่มนิยม อายุ ๓๖ ปี สามารถจับกุมได้(ของกลาง)ดังนี้
   - ยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)จำนวน ๔๖๕ เม็ด
แจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
   ๒.ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน ๑ ราย คือ นายสมชาย หรือป่อง โพธิ์พันธ์ อายุ ๕๐ ปี สารภาพว่าเสพยาเสพติด พร้อมดำเนินการยึดรถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมายจำนวน ๔ คัน ไว้เพื่อตรวจสอบหาที่มาของรถต่อไป

      จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่ง จนท.ตำรวจ สภ.ธัญบุรี ทำบันทึกการจับกุม และส่งตัวให้ จนท.ตำรวจ สภ.หนองเสือ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การปฏิบัติในครั้งนี้กำลังพลปลอดภัยทุกนาย
          บก.ควบคุม ปตอ.๒ โดย ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ.(อ.ธัญบุรี) เมื่อ ๑๖๒๒๐๐ - ๑๗๐๒๐๐ มิ.ย. ๖๐ นำโดย ร.ต.นิมิต จันทร์ชาญ ผบ.มว.ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ.โทร ๐๘๖-๘๒๙๗๒๒๑ และ จ.ส.อ.อนันต์ เมฆปั้น หน.ชป.ยก.โทร ๐๘๔-๘๖๗๒๗๐๕ พร้อมลูกชุด ๓ นาย
   
         ได้รับการประสานจาก จนท.ตำรวจ สภ.ธัญบุรี นำโดย ร.ต.ท.บุญญรัตน์ ภูกิ่งเงิน รอง สวป.สภ.ธัญบุรี พร้อมลูกชุด ๖ นาย


 
         ได้ร่วมกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย(ยาเสพติด) ทำการขยายผลไปยัง บ้านเลขที่ ๑๗/๑ ม.๗ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยทำการประสาน ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๒ รอ. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อเข้าจับกุม ปม.ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ โดยสามารถจับกุมตัวเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ได้ดังนี้
   - นายชาคริต หรือเรือ อุ่มเจริญ อายุ ๓๓ ปี สามารถจับกุมได้(ของกลาง)ดังนี้
   - ยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)จำนวน ๑,๑๕๕ เม็ด
แจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

      จึงได้ควบคุมตัวส่ง จนท.ตำรวจ สภ.ธัญบุรี ทำบันทึกการจับกุมและส่งให้ จนท.ตำรวจ สภ.คลองสิบสอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การปฏิบัติในครั้งนี้กำลังพลปลอดภัยทุกนาย


          บก.ควบคุม ปตอ.๒ โดย ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (อ.ธัญบุรี) เมื่อ ๒๐๑๖๓๐ - ๒๐๒๑๒๐ มิ.ย.๖๐ นำโดย ร.ต.นิมิต จันทร์ชาญ ผบ.มว.ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ.โทร ๐๘๖-๘๒๙๗๒๒๑ และ จ.ส.อ.อนันต์ เมฆปั้น หน.ชป.ยก.โทร ๐๘๔-๘๖๗๒๗๐๕ พร้อมลูกชุด ๑๓ นาย

 
          ได้รับการประสานจาก ดร.พชรภัทร พึงรำพรรณ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอธัญบุรี และ จนท.อส. จำนวน ๑๐ นาย

            ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี แจ้งว่า มีผู้ลักลอบเล่นการพนัน ณ ตึกพาณิชย์ ชั้น ๔ เลขที่ ๑๖๖/๕-๘ ม.๑ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


   
            จึงได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ พบ ผู้ลักลอบเล่นการพนัน(ไฮโล)จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

 ๑.นายพงษ์พัฒน์ สงวนพงษ์ อายุ ๒๘ ปี(เจ้ามือ)
 ๒.นายธีรพล โสวัณณ อายุ ๖๕ ปี
 ๓.นายวีระยุทธ์ เหลืองชูเกียรติ อายุ ๕๒ ปี
 ๔.นายโหมง บุศย์เพชร อายุ ๗๕ ปี
 ๕.นายรุ่งโรจน์ ม่วงน้อยเจริญ อายุ ๕๕ ปี
 ๖.นายอานนท์ เสือเพชร อายุ ๕๕ ปี
 ๗.นายชยุต จั่นสมบัติ อายุ ๓๓ ปี
 ๘.นายอิทธิ ทองอ่อน อายุ ๒๕ ปี
 ๙.นางติม กอนแก้ว อายุ ๔๒ ปี
 ๑๐.น.ส.ดวงจันทร์ ปั้นสง่า อายุ ๕๑ ปี
 ๑๑.น.ส.จำรัส เสือเพชร อายุ ๖๙ ปี
พร้อม(ของกลาง)ดังนี้
  - ตารางไฮโล จำนวน ๑ ชุด
  - เงินสด จำนวน ๖๗๐ บาท

 
            ผลการปฏิบัติ ได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด เข้าทำบันทึกการจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี และส่งตัวให้ จนท.ตำรวจ สภ.ธัญบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
             บก.ควบคุม ปตอ.๒ โดย ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (อ.ธัญบุรี) เมื่อ ๒๐๒๑๓๐ - ๒๐๒๓๓๐ มิ.ย. ๖๐ นำโดย ร.ต.นิมิต จันทร์ชาญ ผบ.มว.ร้อย.รส.ป.๒ พัน.๑๒ รอ.โทร ๐๘๖-๘๒๙๗๒๒๑ และ จ.ส.อ.อนันต์ เมฆปั้น หน.ชป.ยก.โทร ๐๘๔-๘๖๗๒๗๐๕ พร้อมลูกชุด ๕ นาย


             ได้รับการประสานจาก จนท.ตำรวจ สภ.ธัญบุรี นำโดย ร.ต.ท.บุญญรัตน์ ภูกิ่งเงิน รอง สวป.สภ.ธัญบุรี พร้อมลูกชุด ๕ นาย

             ได้ร่วมกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย(ยาเสพติด) ดังนี้

  - นายไพรินทร์ หรือริน ลือลาภ อายุ ๒๙ ปี(ผู้ต้องหาที่๑) ณ บริเวณถนนเลียบคลองห้า ม.๔ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สามารถจับกุมได้ ยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)จำนวน ๒๐ เม็ด
      และได้ทำการขยายผลไปยัง บ้านเลขที่ ๓๖/๒ ม.๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยสามารถจับกุมตัวเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด ได้ดังนี้
  - นายวรรณภูมิ หรือตั้ม ยอดสดใส อายุ ๒๙ ปี(ผู้ต้องหาที่๒) สามารถจับกุมได้ยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาไอซ์)น้ำหนักไม่รวมถุง ๑.๓๓ กรัม


           แจ้งข้อหา ผู้ต้องหาที่๑และ๒ มียาเสพติดให้โทษประเภท๑ ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

           จึงได้ควบคุมตัวส่ง จนท.ตำรวจ สภ.ธัญบุรี ทำบันทึกการจับกุม และส่งตัว(ผู้ต้องหาที่๒)ให้ จนท.ตำรวจ สภ.คลองห้า ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลปลอดภัยทุกนายอำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น