วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม แถลงข่าว 9 ปี งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก
           จังหวัดสุพรรณบุรี สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัด ทำบุญ ตามวิถีชาวพุทธ และยังกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาล

              วันนี้ (11 ต.ค.59) นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตเทโว วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภออู่ทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2558

             ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 200 รูป ในวันที่ 18  ตุลาคมนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ วัดเขาดีสลัก เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมอันทรงคุณค่าของคนไทยและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอู่ทองอีกด้วย ซึ่งพิธีดังกล่าว พระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑป รอยพระพุทธบาท ตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนหัวโต ขบวนเปรต และการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่


               สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวนั้น นอกจากประชาชนจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่สืบไป ขณะเดียวกันภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี 13 ตำบลของอำเภออู่ทอง เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกประการหนึ่ง อย่างไรก็ตามตลอด 9  ปี ที่ผ่าน มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการ อู่ทองนิวส์  ข่าว
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น