วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เปิดใจ อดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่องเสวยถวาย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
            นายชุมพล มัจฉา อดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง กองมหาดเล็ก พระตำหนักจิตรลดา  ชาวสุพรรณบุรี ปัจจุบันเกษียณอายุ ราชการแล้ว เปิดเผยว่า เมื่อปี 2515 ได้เข้าไปทำงานในตำแหน่งผู้ประกอบเครื่องเสวย เป็นลูกมือปอกผักปอกมันเล็กๆน้อย จนกระทั่งปี 2526 ได้ฝึกประกอบเครื่องเสวย สามารถที่จะทำได้แล้ว และช่วงจังหวะที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เสด็จกลับจากสวิสเซอร์แลนด์ และเสด็จไปเยี่ยมตำรวจ ทหารชายแดน ตนจึงได้รับคัดเลือกให้ไปเป็นผู้ประกอบเครื่องเสวย ตามขบวนของ สมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเสด็จด้วย  ซึ่งได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาททั้งสองพระองค์
              จนกระทั่งปี 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ประชวรและสวรรคตเมื่อวันที่ 10 ก.ค.38   จึงกลับเข้ามาอยู่ในวังสวนจิตรดา และปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม ในตำแหน่งผู้ประกอบเครื่องเสวยเรื่อยมา และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่องเมื่อปี 2547 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยังความภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
               เครื่องเสวยที่ประกอบถวายทั้งสองพระองค์ ไม่เคยตำหนิติเตียนอะไร นับว่าเป็นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นล้น เกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ทรงเมตตาต่อครอบครัว และ เมื่อทราบข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สวรรคต รู้สึกช็อกหมดสติ ไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนกับชีวิตนี้ไม่มีอะไรอีกแล้ว เสียใจอย่างมากจนพูดอะไรไม่ออก เพราะเคยถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิดสมัยที่ยังรับราชการ

           นายชุมพล กล่าวด้วยความเศร้าโศก ว่า หลังเกษียณอายุราชการ ตนได้นำหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยน้อมนำ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย คือ ใช้จ่าย 3 ส่วน และเก็บออม 1 ส่วน ตนและครอบครัวได้นำมาปฏิบัติทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการ อู่ทองนิวส์  ข่าว
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น