วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สระบุรี คณะสงฆ์อำเภอหนองแค จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
           คณะสงฆ์อำเภอหนองแค ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี วัฒนธรรมประจำอำเภอ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา

            วันที่9 ตุลาคม2559 เวลา17.00น. ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดสระบุรี  ณ  วัดโคกมะตูม อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  โดยมีพระราชธีราภรณ์  รจจ.สระบุรี  พระวิสิฐคณาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  ปฏิบัติการแทน จ.สระบุรี  พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอหนองแค  และนายเกียรติพงษ์  ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค  ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอหนองแค ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,349รูป/คน(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น