วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี คณะสงฆ์และชาวบ้านหนองเพียร ร่วมแสดงความอาลัยและจัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
            สุพรรณบุรี คณะสงฆ์และพสกนิกรชาวบ้านหนองเพียร ร่วมแสดงความอาลัยและจัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


              ที่วัดหนองเพียร ต.บางงาม อ. ประจันต์ คณะสงฆ์วัดหนองเพียร นำโดย  พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร พร้อมด้วยพสกนิกรชาวบางงาม อำเภอศรีประจันต์และอำเภอใกล้เคียง เป็นจำนวนมากร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองเพียร ซึ่งหลังจากสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประชาชนร่วม นั่งสมาธิจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา 9 นาที


                  จากนั้นร่วมกันร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง  และถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความสวยงาม  โดย พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร ตำบลบางงาม  กล่าวว่า การจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนขอให้ชาวบ้านบางาม อำเภอศรีประจันต์ และชาวสุพรรณบุรี ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ตลอดระยะเวลา 70  ปี แห่งการครองราชย์   ตามคำสอนของพระองค์จากพระบรมราชโชวาท และพระราชดำรัสต่างๆ โดยเฉพาะหลักของความพอเพียง ซึ่งอาตมาภาพได้น้อมนำหลักการให้ การเสียสละ ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน   ซึ่งจะเห็นได้จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวบ้านในทุกกิจกรรมของวัด  และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทางวัดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้จัดสถานที่อย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมถวายความอาลัยที่วัดหนองเพียร โดยจะมีการสวดถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รวม 30 วัน

             ทั้งนี้ ก่อนที่มีการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และชาวบ้านได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ ซึ่งปกติทางจัดจะจัดพิธีดังกล่าวเป็นประจำทุกวันอังคาร โดยมีการฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ประชาชนชมทุกครั้ง  อย่างไรก็ตามฝากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้หลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต  และการเสียสละ สามัคคี เพื่อประเทศชาติของเราสืบไป


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการ อู่ทองนิวส์  ข่าว
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น