วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สระบุรี จัดพิธีเกษียณให้ นายกองเอก วิเชียร พุฒิวิญญู ผบก.กองอาสารักษาดินแดน                  เมื่อวันที่29กันยายน2559 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีจัดพิธีเกษียณ นายกองเอก วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี มี นายกองเอก ทิวา วัชรกาฬ ผู้อำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด นายอำเภอ ทุกอำเภอ พร้อม ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร้อยบังคับการและบริการจังหวัดสระบุรีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยบังคับการอำเภอทุกอำเภอกว่า123นายพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมในงาน            นายกองเอก วิเชียร พุฒิวิญญู ได้ดำรงตำแหน่งฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจังหวัดสระบุรีในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนโดยตำแหน่งและอีกฐานะหนึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในด้านการทำหน้าที่พ่อเมืองสระบุรีท่านให้ความเมตตาการุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของเหล่าข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และสมาชิก อส.เปรียบเสมือน"พ่อดูแลลูก" และให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับทั้งยังให้ข้อปรึกษาชี้แนะแนวทางปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ทุกหน่วยงานจนมีผลงานที่ปรากฏมากหมาย                ส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้แก้ไขดำเนินการอย่างต่อเนื่องเด็ดขาดสามารถจับกุมได้มากเช่นกัน ได้แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดโครงการการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนทุกอำเภอทุกหมู่บ้านโดยการสำรวจความเป็นอยู่เช่นโครงการซ่อมสร้างบ้าน"สร้างวันพ่อสำเร็จวันแม่"ให้ผู้ยากไร้ยากจนกว่า499หลังโดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ               และด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิตในการผ่าตัดดวงตา ตัดแว่นตาบริจาค นักเรียนร่วมกับเหล่ากาชาดสระบุรีและสภากาชาดไทยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการในจังหวัดเป็นที่ยอมรับจากของพี่น้องประชาชนชาวสระบุรีและปฏิบัติหน้าที่ยึดถือตามรอยในหลวงแบบพอเพียง และรักษาสถาบัน จนเกษียน อายุราชการในวันที่30กันยายน2559 จนได้ชื่อว่า"นักปกครองที่รักของประชาชน"
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น