วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สระบุรี ชมรมคนรักในหลวงจัดโครงการ ส่งเสริมความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความสุขที่ยั่งยืน            ผู้ว่าฯสระบุรี เปิด โครงการ ส่งเสริมความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามแนวทางโครงการผู้นำแห่งยุค ปี 2559  มี ผู้เข้าร่วมโครงการ  150 คน  ณ .โรงเรียนวัดเขาจำปา ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

             เมื่อ( 8 ต.ค. 59 ) เวลา 10.00 น.นายสุภาพ  สุนทรนนท์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี พลตรี ณรงค์   นาคปรีชา  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ผู้ก่อตั้งชมรมฯ) และคณะกรรมการฯ  จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดยมี นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางเป็นประธานเปิดโครงการฯ มีคณะ นายอนันท์  ถนอมพิชัย สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี นายสมัย แก้วเกษเกี้ยง นายก อบต.หนองปลาไหล นาง.สุนันทา  กล้าแข็ง ผอ.โรงเรียนวัดเขาจำปา นำ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขาจำปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน ให้การต้อนรับ                โดยผู้เข้า รับการอบรมฯจะได้รับความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักใช้เองโดยไม่ใช้สารเคมี การทำน้ำหมักสะเดาป้องกันแมลงศัตรูพืช ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นภัยต่อร่างกายมนุษย์ เมื่อนำไปประกอบอาหาร โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี ในนามมูลนิธิพอเพียง ได้น้อมนำ ไปปฏิบัติ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดย การส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ให้ กับ ผู้แทนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง แต่ละอำเภอใน จังหวัดสระบุรี นักเรียน ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสระบุรีนำไปปฏิบัติและขยายผลต่อไป(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น