วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี ตรวจหาสารเสพติดผู้ขับขี่รถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561           สระบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี สนธิกำลัง ปปส.ภาค1 กรมขนส่ง จังหวัดสระบุรี ตรวจหาสารเสพติดผู้ขับขี่รถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่            เมื่อ 22 ธันวาคม  2560  ภายใต้อำนวยการ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบให้นาย สุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปรายปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีฝ่ายปกครอง สนธิกำลัง ผู้แทนทหารมณฑลทหารบกที่18 ผู้แทนตำรวจ สภ.เมือง สระบุรี ดร. ภาณุพงศ์  ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี  เทศกิจเทศบาลเมืองสระบุรี นายประเวศ ยุววิทยา นักวิชาการขนส่งชำนาญการเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี นายพัฒนพันธ์ สุขยิ่ง ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1 เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ภาค1 ลงพื้นที่"เปิดปฏิบัติการลดการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสาร"ในช่วงเทศการปีใหม่              สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารประจำปี2561 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาบปีใหม่และสร้างความมั่นใจกับผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถโดยสารและเพื่อเป็นการป้องปราม ผู้ขับขี่รถโดยสาร ที่มีหน้าที่รับผอดชอบผู้โดยสารจะต้องไม่มีการใช้สารเสพติดทุกชนิดในการขับรถพร้อมสร้างความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิตให้เดินทางปลอดภัยทางถนนด้วยโดยจัดโครงการ"ประชาชนเดินทางปลอดภัย ไร้สารเสพติด" เป็นการป้องกันไม่ให้คนขับรถโดยสารที่ต้องทำหน้าที่หนักในการรับส่งผู้โดยสารงดใช้สารเสพติดในการขับขี่รถโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2561นี้ อีกด้วย

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น