วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี นพ.สาโรจน์ มะรุมดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก           ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี นพ.สาโรจน์  มะรุมดี สสจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้คำขวัญ “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”   พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกระแสและกระตุ้นให้กลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก (ชายรักชาย) เข้าสู่ระบบบริการด้านสาธารณสุข พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจัดให้มีการประกวดสาวประเภทสอง Miss Healthy Queen International 2017 หรือกลุ่มชายรักชาย MSM (Man who have Sex with Men) ซึ่งในวันเอดส์โลก มีโครงการดึงกลุ่มคนชายรักชายเข้ามาร่วมในโครงการ ให้เปิดตัวตนว่าเป็นกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน โดยมี นายถิรวัฒน์  พิมลไพศาล หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และ นางชฎาณัตถ์  ชิตชิกูล ปฏิบัติงานควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สสจ.สุพรรณบุรี  เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้
               พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวรองชนะเลิศมิสทิฟฟานี่ 2017 พิมพ์พิศา  ภาณปุวินท์โขค   ซึ่งเป็นชาวสุพรรณบุรี จากนั้นเริ่มกิจกรรมการให้บริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ในการประกวดครั้งนี้จะมีเงินรางวัล มงกุฎเกียรติยศ สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุกตำแหน่ง
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น