วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขนส่งสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “ตรวจรถ ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ” ปีใหม่ 61            ขนส่งสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “ตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย”
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์เบื้องต้น 20 รายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

            นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก
ได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้จัดกิจกรรม “ตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบความปลอดภัยในการเดินทางให้เป็นของขวัญแก่ประชาชน ในการจัดกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดูแลบำรุงรักษาสภาพรถให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ได้แก่ ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง สภาพยาง ระดับน้ำในหม้อน้ำ ไฟส่องสว่าง ระบบไดชาร์จ สภาพสายพาน ท่อยางหม้อน้ำ น้ำมันเบรก น้ำมันคลัตซ์ คลัตซ์ ระดับน้ำกลั่นแบตเตอร์รี ระดับน้ำล้างกระจก อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การรั่วซึมของเครื่องยนต์ ระบบเบรก เบรกมือ ไส้กรองอากาศ เครื่องยนต์ เข็มขัดนิรภัย ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว และอื่น ๆ รวม 20 รายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การเดินทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยจึงจำเป็นต้องทำการตรวจเช็คสภาพรถ และซ่อมบำรุงรักษารถให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการทำความดีโดยดำเนินการตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย ได้แก่ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์/ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถ/ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์/สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ติดตั้งป้ายเข้าร่วมกิจกรรม   สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ขอให้เตรียมความพร้อมของรถก่อนใช้งานโดยนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพก่อนออกเดินทางเพื่อความมั่นใจ และผู้ขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุรา ไม่ขับรถเร็ว และควรตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ กรณีพบเห็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย หรือรถที่มีการบรรทุกลักษณะผิดกฎหมายสามารแจ้งรายละเอียดได้ที่สายด่วน โทร. 1584


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น