วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี มอบบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
         จังหวัดสระบุรีมอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี ซ่อม สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


        วันนี้ (5 ธันวาคม 2560 )นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาน ให้แก่นางสุมาลี มาพิมาย 19/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งของใช้ที่จำเป็นภายในบ้านไปมอบให้ด้วย


       ทั้งนี้จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการ “ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาล คือ ดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ซึ่งทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยนายกกชัย  ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดสระบุรีในการที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการให้การสงเคราะห์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง


 (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)    บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น