วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี จัดเลี้ยงอาหารในโครงการจิตอาสา เลี้ยงอาหารเด็กเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
            เมื่อ ( 25 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารในโครงการจิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี
       
              ทั้งนี้ ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่าเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “คืนความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาขน โดยให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย สำหรับกิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยนำเสนอ เช่น กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่จังหวัดกำหนดตามความเหมาะสมกับปริมาณงานและจำนวนจิตอาสาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การบูรณะหรือทำความสะอาด ศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะ การขุดลอกคูคลอง การจัดเก็บผักตบชวา และการปลูกต้นไม้ หรือกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ  
           


             จังหวัดสระบุรีจึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารในโครงการจิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นแด่พระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร  ให้กับผู้ด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี
         
            
           นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันตักอาหารให้กับเด็กๆ และมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ปกครองสร้างความดีใจให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น