วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี สำนักงานจัดหางานจัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว
               สระบุรี  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีจัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีการและขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย


              วันที่ 7 ธันวาคม  2560 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการจัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีการและขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

              ตลอดจนนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้/ 
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น