วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ที่ ร.ร.วัดคู้บอน          กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ช่วยสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ครู นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
             ที่ ร.ร.วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) เขตคลองสามวา ว่าที่ ร.ต.วิเชียร อินทจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดคู้บอน และนายวิเชียร เนียมน้อม ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับครู นักเรียน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาระดับต่อไป
           สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 ให้มีทางเลือกในการศึกษาต่อในสายวิชาชีพที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 1.กิจกรรมAsean English games 2.การสอน Bingo ภาษาจีน 3. เทคนิคการเล่นหมากล้อม 4.โครงการไส้เดือนพิทักษ์โลก 5.โครงการต้นอ่อนทานตะวัน 6.การแนะแนวการศึกษาต่อ 7.การฝึกแม่ไม้มวยไทย และ 8.ทักษะงานไฟฟ้า           ทางด้าน ว่าที่ ร.ต.วิเชียร อืนทจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดคู้บอน กล่าวเสริมว่า กิจกรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน โดยเฉพาะการให้แนวทางการศึกษาของนักเรียนที่จะตัดสินใจไปในทางใด เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต และกิจกรรมนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 4.0 ของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงด้วย .
 (คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น