วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี สุ่มตรวจกระเช้าและของฝากปีใหม่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค          นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในสระบุรี ตัวแทนทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจกระเช้าของขวัญ กระเช้าปีใหม่และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งอาหารสด  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าและป้องกันห้างร้านถือโอกาสนำสินค้าหมดอายุและของมึนเมานำแอบมาในกระเช้าปีใหม่
       

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ในส่วนของกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต จัดไว้เพื่อเตรียมจำหน่าย ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกันโดยมีการห่อหุ้ม ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตะกร้า กล่องถุง หรือ ภาชนะใดๆ ต้องมีฉลากรวม แสดงข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย   สำหรับการตรวจครั้งนี้ โดยคณะทำงานตรวจ จะดูทั้งในเรื่องรายการสินค้า สลากสินค้า จำนวนน้ำหนักต่อหน่วย ขนาดปริมาณการบรรจุ การแสดงราคาของแต่ละรายการในชุดกระเช้า  ชื่อสถานที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิต  วัน เดือน ปี   ที่หมดอายุ  เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ
                      ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี หรือสายด่วน สคบ.1166  เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือกรณีที่ปริมาณสินค้าที่บรรจุไม่ตรงกับปริมาณที่แสดงไว้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือจำหน่ายโดยรู้ว่าปริมาณที่บรรจุไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต่อว่า ในการมอบกระเช้าปีใหม่ ในช่วงปีใหม่นี้นั้นอยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้เลือกซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชุมชน และโอทอปของกลุ่มชาวบ้านด้วย

(คนธรรมดา. ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น