วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา            วันนี้ (5 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าศาลาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดสระบุรี  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ วิชาการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานเทศกาลข้าวใหม่  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา รวมถึงให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของชาวนา รวมทั้งข้าวใหม่ เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา 


          จังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ ที่วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานกำเนิดทฤษฎีใหม่ที่พื้นที่แห่งนี้ โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 06.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีทำพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่  พร้อมลงแปลงนาเพื่อร่วมกิจกรรมในการเกี่ยวข้าว นวดข้าว ตีข้าว การปลูกผลไม้(กล้วยหอม)และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการข้าวใหม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว การออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการ 9101 และสินค้าจากโอทอปพุแค (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)    บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น