วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เปิดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ที่ วัดดอนสำโรง             ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เชื่อผู้นำท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในพื้นที่ได้ พร้อมฝากประชาชนดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง              วันนี้(21ธ.ค.60)ที่ศาลาการเปรียญวัดดอนสำโรง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  ในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดในแต่ละพื้นที่ ต้องคอยสอดส่องดูแลผู้ด้อยโอกาส   /ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ  และให้ความช่วยเหลือโดนเร็ว อย่าปล่อยปละละเลย ให้อยู่คนเดียวด้วยความยากลำบาก ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม   รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและต้องให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาหาทางช่วยเหลือต่อไป   ขอฝากประชาชนดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

                ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงประเด็นการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดย ผอ.ชลประทานสุพรรณบุรีและผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว  ชี้แจงประเด็น การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว  /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไซ ชี้แจงประเด็น การขยายเขตไฟฟ้า และปัญหากระแสไฟฟ้าตกในอำเภอหนองหญ้าไว ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงประเด็นสภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย  โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการถ่ายทอดเสียง ตั้งแต่เวลา 09.10 – 11.00 น.


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น