วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี ยอดเงินบริจาคทะลุ 9 ล้านบาท เพื่อสมทบ โครงการ ก้าวคนละก้าว กับ ตูน บอดี้สแลม                คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และชาวอู่ทอง ร่วมบริจาคเงินสมทบ โครงการ ก้าวคนละก้าว


                 ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ได้จัดงานชุมนุมสตรี ทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ 22 ขึ้นที่โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โดยมีนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผวจ.สุพรรณบุรี   เป็นประธานเปิดงาน มีนางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง   กล่าวรายงาน มีนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด นายพิภพ บุญธรรม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง นายนพดล มาตรศรี อดีต สส.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสตรี – แม่บ้าน   สมาชิกสตรีอาสาพัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง  ร่วมงานจำนวนมาก    โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง  ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  คณะกรรมการพัฒนาสตรี  พุทธศักราช 2538 มีคณะกรรมการระดับ หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ จังหวัด และภาค ตามลำดับ  เพื่อเป็นแกนนำในการคิด ตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสตรี มุ่งเน้นให้ สตรีมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี  มีความพร้อมทั้งคุณลักษณะส่วนตัว   ชีวิตครอบครัว  และการมีส่วนร่วมในสังคม กระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง  ได้มีมติร่วมกันจัดตั้ง กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง เพื่อดูแลสตรีอำเภออู่ทอง โดยมีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 1,848คน ปัจจุบันมีสมาชิก 2 ประเภท คือ  1 สมาชิกกองทุนฌาปนกิจ  จำนวน 4,789 คน  มีเงินทุนจำนวน 5,547,000 บาท   2 สมาชิกประเภทสวัสดิการ จำนวน 6,328 คน  มีเงินทุนสำหรับประกอบกิจกรรม  จำนวน 1,522,600 บาท  

                สำหรับ วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน “ทวารวดี  สตรีศรีอู่ทอง” เพื่อให้สมาชิกสตรี – แม่บ้าน  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และแสดงพลังความสามัคคี ของเครือข่ายสตรีอำเภออู่ทอง เพื่อหารายได้สมทบกิจกรรมของกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง เช่น กิจกรรมสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสตรีที่เสียชีวิต กิจกรรมโครงการปันน้ำใจ 1 ตำบล 1 หลังคาเรือน กิจกรรมกองทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี และกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ  ผู้เดือดร้อน / ยากไร้ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง
                ทั้งนี้ หลังจากพิธีเปิดงาน นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาล 11 แห่ง  จากนายนพดล มาตรศรี อดีต สส.สุพรรณบุรี ฐานะตัวแทนบริษัทในเครือมาตรศรี  จำนวน 100,000 บาท นางพชรพรรณ มาตรศรี ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง 10,000 บาทและพี่น้องประชาชนชาว อำเภออู่ทองอีกจำนวนมากร่วมบริจาค

 เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น